top of page

כללי - 
 
הכניסה למתחם אסקייפ סנטר (להלן – "המתחם") מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו;
 
* יש להגיע 10 דקות לפני תחילת המשחק.
* הכניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה.
* חל איסור מוחלט לנהוג במתחם באלימות מילולית ו/או פיזית.
* חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.
* החפצים המצויים במתחם, הנם רכושה הבלעדי של חברת אסקייפ סנטר, אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד עפ"י הנחיות המשחק.
* השארת טלפונים ניידים, טאבלטים ודומיהם בחדר ההמתנה,הינה תנאי מתלה לכניסה לחדרי המשחק. החברה אינה אחראית על רכוש המשתתפים.
* בעת המשחק, יש להפעיל כוח סביר בלבד ולהימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא. במידה והלקוח הסב נזק לחדר (מנגנונים, אביזרים וכו'), החברה רשאית לחייבו אותו על הנזק הנעשה.
* תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.
* החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה שלא על-פי תקנון זה. אסקייפ סנטר שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

* המזמין מבין ויודע שבחדרי בריחה ישנם מעברים לא סטנדטיים ועל המשתתף להיות זהיר בעת השהות בחדר הבריחה. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם ללקוח במהלך הפעילות במתחם. החברה אינה אחראית על נזקי גוף.

*ידוע למזמין שחדרי הבריחה במתחם מכילים מעברים צרים ולכן אינו מתאים לנכים בכיסא גלגלים. ישנם מעקפים בחדרי הבריחה שניתן להעזר בהם לנשים בהריון ולמתקשים בתנועה. יש להגיד למפעיל שברצונכם להשתמש במעקפים. כמו כן, חדר הבריחה "סושי נינג'ה" אינו מתאים לחולי אפילפסיה.
* כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש..
* המתחם מצולם בכלל חלליו המרכזיים, ומוקלט בחלקם.
 
אי קיום אילו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת כל החזר כספי.
 
חברת אסקייפ סנטר תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.

מחירון באתר - 
 
* אסקייפ סנטר רשאית לעדכן מחיריה באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
* המחיר שישולם בפועל הוא המחיר המפורסם באתר במועד המשחק עצמו.

ביטול הזמנה ומדיניות החזרים - 
 

* ביטול/שינויי זמן הזמנה יבוצע דרך התקשרות טלפונית עם שירות הלקוחות של החברה או דרך מנגנון הביטול במייל שנשלח דרך מערכת ההזמנות.

* בביטול/שינויי זמן ההזמנה עד 24 שעות לפני תחילת המשחק – הלקוח לא יחויב בדמי מקדמה ויקבל החזר דרך אפליקציה להעברת כספים כדוגמת ביט או ביטול עסקת אשראי בקיזוז דמי ביטול עסקה (10 ש"ח).

גם כאשר ההזמנה בוצעה פחות מ-24 לפני ההזמנה, מדיניות הביטולים חלה על הלקוח.

* במקרה והלקוח ביטל/שינה את זמן ההזמנה פחות מ-24 שעות ויותר מ-12 שעות עד תחילת המשחק, דמי המקדמה ישמשו כדמי ביטול.

 

*בביטול/דחיית ההזמנה פחות מ- 12 שעות לפני תחילת המשחק - על הלקוח לשלם דמי ביטול מלאים לפי המחירון באתר, בהתאם לכמות המשתתפים שציינו בהזמנת המשחק, בקיזוז דמי המקדמה ששולמו.
לדוגמה - הלקוח שילם 100 ש"ח לשמירת המקום, והזמין משחק ל-3 משתתפים בחדר הבריחה "מקדש הקאמי". במידה וביטל/דחה את המשחק בפחות מ-12 שעות לפני המשחק, על הלקוח לשלם דמי ביטול נוספים בסך 320 ש"ח. סהכ תשלום של 420 ש"ח על משחק שהוזמן ל-3 שחקנים. (לפי המחירון, 140 ש"ח למשתתף בחדר הבריחה מקדש הקאמי בהרכב של 3 משתתפים, סהכ 420 ש"ח).


* במקרה והלקוח איחר במעל ל- 20 דקות (עשרים דקות) למועד הקבוע למשחק, זכאותו לשחק במשחק במועד הקבוע תישלל לאלתר. הלקוח יחוייב במחיר מלא לפי המחירון באתר, בהתאם לכמות המשתתפים שציינו בהזמנת המשחק, בקיזוז דמי המקדמה ששולמו. הסעיף מתייחס לכל חדרי הבריחה במתחם בכל גודל קבוצה.

התייחסות מיוחדת למינימום משתתפים - 

*במידה והקבוצה מגיעה על דעת עצמה, ללא תיאום מראש, בהרכב הקטן מהמינימום המוגדר לחדר  - ההתייחסות כקבוצה שלא הגיעה למשחק. הזכות של הקבוצה למשחק נשללת, והלקוח יחוייב במחיר מלא לפי המחירון באתר, בהתאם לכמות המשתתפים שציינו בהזמנת המשחק, בקיזוז דמי המקדמה ששולמו.

במידה והחברה כן תאשר את כניסתם למשחק, הקבוצה תחוייב בעלות המשחק למינימום המוגדר (לדוגמה - בחדר הבריחה "ההתערבות" המוגדר מינימום של 4 משתתפים, ולכן הסכום המינימלי לתשלום הוא 520 ש"ח).

מדיניות הזמנה - 
 
אסקייפ סנטר שמחה לארח אתכם בחדרי הבריחה שלה ועושה כל מאמץ לתת לכם שירות הוגן, נעים וקל בהזמנת הפעילות בין אם באופן מקוון, בטלפון או בכל דרך אחרת שבה תבחרו.
 
* להזמנת המשחק באמצעות האתר יש לבחור את המשחק ואת השעה הפנויה הרצויה ולעבור לרישום למשחק. רישום למשחק מבוצע על-ידי מילוי פרטים כגון שם ושם משפחה, דואר אלקטרוני ומספר הטלפון הנייד.

*לאחר בחירת המשחק ומילוי פרטי ההזמנה, הלקוח יתבקש לשלם מקדמה על סך 100 ש"ח עבור המשחק שהוזמן. במידה והלקוח לא ישלם את תשלום המקדמה, החברה רשאית לבטל את הזמנתו. את ההזמנה ניתן לשלם דרך הקישור האינטרנטי שמקבל במעמד ההזמנה, או דרך הטלפון.

*תשלום המקדמה יקוזז במלואו במעמד התשלום.

* מתן פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

* אנו מתחייבים שהפרטים האישיים שיוזנו במעמד הזמנת המשחק לא יועברו לצד שלישי. פרטים כללים אודות הגולשים באתר יכולים להיות מועברים לצד שלישי לצורך אפיון לקוחות פוטנציאליים ע"י חברת שיווק ופרסום מטעמנו (הפרטים יועברו ללא פרטים מזהים של הלקוח), ובכל מקרה הפרטים לא ישמשו לשליחת מסרונים או דוא"ל אלא אם אישרתם לנו לעשות זאת באופן מפורש מלבד לצורכי ההזמנה.

אסקייפ סנטר רשאית לבטל הזמנה, כולה או חלקה במקרים להלן:


1. אם נפלה בהזמנה טעות כלשהי.
2. במקרה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו.
3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון דנן.
4. עקב תקלה טכנית או נסיבות שאינן בשליטת החברה.

במידה וההזמנה בוטלה מטעם החברה עקב תקלה טכנית או נסיבות שאינן בשליטת החברה, והלקוח שילם את דמי המקדמה, החברה תאפשר ללקוח לתאם מועד חדש.

5. לא שולמה מקדמה לשמירת המשחק.
במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הלקוח, אסקייפ סנטר תהיה רשאית לבטל הזמנה זאת.
 
הודעה אודות ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת בצוע ההזמנה.

bottom of page